Tussenschoolse opvang

Bijna alle leerlingen van de Wielewaal blijven over tussen de middag, van 12.00 – 13.00 uur. De Eetclub regelt deze tussenschoolse opvang op school. Directeur Sandra van der Meulen en de medezeggenschapsraad zijn samen eindverantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (TSO).
De Eetclub bestaat uit vrijwilligers en een coördinator. Zij eten samen met de kinderen en begeleiden hen bij het buitenspelen. Er zijn allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals dansen, de fashion-club en gezamenlijke activiteiten op het plein. Er is ook een stilteruimte voor kinderen die bijvoorbeeld willen lezen. De Eetclubleiders zijn ervaren en geschoold voor de begeleiding. 

 

Irma Engelman is coördinator van de Eetclub op de Wielewaal en zij is verantwoordelijk voor de TSO als het leerkrachtenteam pauze heeft. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over de Eetclub kunt u altijd bij haar terecht. U bent welkom om tussen de middag even langs te lopen tijdens de Eetclub. U kunt Irma ook mailen op:

eetclub@eerstemontessori.nl

 

Bijdrage

De bijdrage voor TSO de Eetclub wordt elk jaar samen met  de medezeggenschapsraad en de Eetclubcommissie vastgesteld. Voor schooljaar 2021-2022 is het bedrag 275 euro per jaar.

 

 

Beleidsplan TSO Wielewaal