Agenda

3 december 2021
Sinterklaas alle kinderen om 12.30 uur vrij
Van 08.30 tot 12.30
24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie vanaf 12:00 uur
26 januari 2022
Studiedag
26 januari 2022
Studiedag
Van 08.30 tot 12.30
18 februari 2022
Studiemiddag Kinderen vrij
Van 12.00 tot 13.00
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Lesvrije week
16 maart 2022
OOada studiedag
15 t/m 18 april 2022
Goede vrijdag en Pasen
25 t/m 29 april 2022
Lesvrije week en Koningsdag
2 t/m 6 mei 2022
Meivakantie
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaart en vrije vrijdag
6 juni 2022
Pinksteren
20 t/m 24 juni 2022
Lesvrije week
15 juli 2022
Kinderen om 12:00 uur vrij
Van 12.00 tot 13.00
18 juli t/m 26 augustus 2022
Zomervakantie
31 augustus 2022
Verjaardag Maria Montessori 1870