Oudercommissie

De oudercommissie is heel belangrijk voor onze school. Samen met de leerkrachten helpen de ouders van de oudercommissie om leuke activiteiten en feesten te organiseren en begeleiden.
De oudercommissie op de Wielewaal bestaat uit 15 ouders (liefst minimaal één ouder per groep) en één medewerker van de school. Zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar in voltallige bezetting. Het bestuur (voorzitters en penningmeester) wat vaker. Ouders kunnen altijd de notulen van de vergaderingen inzien, die zijn bij de voorzitters van de oudercommissie op te vragen.

 

Feesten en activiteiten

De leden zijn actief in verschillende subcommissies die samen met leerkrachten jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten organiseren. Denk aan Sinterklaas, het kerstfeest, lenteontbijt, het afscheid van de achtstegroepers,, rommelmarkt, het tuinonderhoud en het bijhouden van de bibliotheek van school. Wilt u meer informatie over de oudercommissie of wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar oudercommissie@eerstemontessori.nl