Klachtenregeling

Heeft u een klacht over hoe iets op school gaat of over een incident? Bespreek dat dan eerst met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit, maak dan een afspraak met directeur Ineke van Woensel. Leidt dat niet tot een oplossing, dan is er de klachtenregeling van ons schoolbestuur.
Op school doen we er alles aan om voor een prettig en veilig schoolklimaat te zorgen. Daarvoor zijn we met zijn allen verantwoordelijk: team, kinderen, ouders en alle andere mensen die betrokken zijn bij de school. Is er een verschil van inzicht, heeft u zorgen over bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen of vindt u iets ongewenst? De leerkracht van uw kind is dan het eerste aanspreekpunt. Die kan het misschien al oplossen, collega’s erop aanspreken of de directeur inschakelen.

 

Officiële klacht

Komt u er gezamenlijk op school niet uit, dan kunt u een officiële klacht indienen bij ons schoolbestuur, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA). In de klachtenregeling van de OOadA is stapsgewijs geregeld wat u moet doen en hoe en wanneer het bestuur daarop reageert. Hier vindt u de klachtenregeling.