Ouder- en kindadviseur

Wij werken samen met een ouder- en kindadviseur die verbonden is aan de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Met de adviseur kunt u allerlei zaken bespreken die gaan over het welzijn van uw kind, de gezinssituatie of over ouderproblematiek.
U kunt een afspraak met de ouder- en kindadviseur maken als u iets wilt bespreken, als u vragen heeft, of als u specifieke informatie zoekt.

 

Onderwerpen die u kunt bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • Zaken over uw kind zoals: eten, slapen, pesten, stress, teruggetrokken zijn of juist erg druk gedag.
  • Zaken over de gezinssituatie zoals: ruzies, scheiding, onveiligheid, verlies of rouw.
  • Specifieke ouderproblematiek zoals verslaving of ziekte.

 

Indien u vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact opnemen met de ouder- en kindadviseur van uw eigen wijk.
Op de website oktamsterdam.nl kunt u uw postcode invullen waarna het juiste okt-team verschijnt.
U kunt dan met hen contact opnemen voor uw vraag en/of het maken van een afspraak.

 

Gesprekken met de ouder- en kindadviseur zijn vertrouwelijk, de school wordt niet automatisch op de hoogte gesteld. Mogelijk kan ook de intern begeleider van onze school erbij betrokken worden, maar uiteraard alleen met uw toestemming.

 

Veel van onze leerlingen wonen in Oud-Zuid. Aan deze wijk is Kikki Sijm voor een groot deel verbonden waardoor wij regelmatig met haar samenwerken. Ook kunnen wij haar vragen om advies als dat wenselijk is.
Mocht een postcodegebied van een leerling dus niet binnen haar wijk vallen, dan zal er een andere ouder- en kindadviseur betrokken zijn.