Ouder- en kindadviseur

Op onze school is op vaste tijden een ouder- en kindadviseur van de Ouder- en Kindteams Amsterdam aanwezig. Met haar kunt u allerlei zaken bespreken die gaan over het welzijn van uw kind, de gezinssituatie of over ouderproblematiek.
Maak een afspraak met de ouder- en kindadviseur als u iets wilt bespreken, als u vragen heeft, of als u specifieke informatie zoekt.

 

Wat zijn onderwerpen die u kunt bespreken? Denk bijvoorbeeld aan:

 

  • Zaken over uw kind: eten, slapen, pesten, stress, teruggetrokken zijn of juist erg druk.
  • over de gezinssituatie, zoals over ruzies, scheiding, onveiligheid, verlies en rouw.
  • over specifieke ouderproblematiek zoals verslaving of ziekte.

 

Loop binnen bij ouder- en kindadviseur Kikki Sijm of maak via mail een afspraak: k.sijm@oktamsterdam.nl Samen met haar bespreekt u wat er speelt en welke actie eventueel ondernomen kan worden. Gesprekken met de ouder- en kindadviseur zijn vertrouwelijk, de school wordt niet automatisch op de hoogte gesteld. Mogelijk kan ook de intern begeleider van onze school erbij betrokken worden, maar uiteraard alleen met uw toestemming.