De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt onder meer gebruikt om bij te dragen aan het jaarlijkse schoolreisje, boeken voor de bibliotheek, schaatslessen, schooltuinen, bezoek aan Artis, sinterklaasfeest, Kerstmis, lenteontbijt, rommelmarkt, het schoolfeest en tuinonderhoud. De oudercommissie stelt voor ieder schooljaar een begroting op en bepaalt dan ook de ouderbijdrage.

 

Scholierenvergoeding

Ouders voor wie de schoolkosten een (te) zware last zijn, kunnen de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam aanvragen. Die vergoeding is maximaal € 216 per jaar voor een kind op de basisschool. U kunt deze vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor de ouderbijdrage, schoolspullen, sport of muziekles. Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van de Scholierenvergoeding vindt u hier

 

Stadspas

Ouders met stadspassen bieden wij de mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage te bekostigen met de stadspas.