Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt elk jaar door de oudercommissie vastgesteld. Met deze vrijwillige ouderbijdrage worden extra materialen en hulpmiddelen in de klassen en extra activiteiten op school betaald. De ouderbijdrage is nu € 120 per kind per jaar. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod.
Met de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd die buiten het reguliere lesprogramma en schoolbudget vallen.
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt onder meer gebruikt om bij te dragen aan
- Jaarlijks terugkerende activiteiten zoals: schoolreisjes en kampen (incl. vervoer), schaatslessen, Sinterklaasfeest, Kerstmis, Lenteontbijt, het schoolfeest, musical-afscheid groep 8, etc.
- Extra materialen en hulpmiddelen, bijvoorbeeld: boeken voor de bibliotheek, extra materialen voor lessen beeldende vorming, sportdag, schoolvoetbaltoernooi, etc.

 

Kindtegoed:

Ouders voor wie de schoolkosten een (te) zware last zijn, konden voorheen de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam aanvragen.
De Scholierenvergoeding is sinds dit jaar aan het Kindtegoed toegevoegd. Met het Kindtegoed kunnen ouders spullen kopen voor hun kind. Bijvoorbeeld kleding, schoolspullen, schoenen of een tas.
Ouders krijgen vanaf nu dus 1 tegoed, waarvan zij ook de ouderbijdragen voor de school kunnen betalen.

 

Bedragen in 2023 - 2024:

4 t/m 9 jaar: € 241
10 t/m 11 jaar: € 366

 

Meer informatie leest u hier.

 

Stadspas

Ouders met stadspassen bieden wij de mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage te bekostigen met de stadspas.