Voor de ouders

Goed onderwijs kan niet zonder de betrokkenheid van ouders. We willen ‘onze’ ouders goed informeren over wat we doen op school, wat zij van ons kunnen verwachten en wij van hen.
De betrokkenheid is er in de eerste plaats voor de kinderen. We vinden het belangrijk dat ouders meeleven met de ervaringen en vorderingen van hun kinderen op school. En voor ons is het waardevol als we op de hoogte zijn van belangrijke gebeurtenissen thuis. We hechten dan ook aan goed contact tussen ouders en leerkracht en andere medewerkers. Daarvoor zijn vaste momenten, maar ook tussendoor staan we altijd open voor een gesprek.

 

Wilt u actief betrokken zijn bij school en het beleid, dan is de oudercommissie of de medezeggenschapsraad misschien iets voor u. Ook maken we steeds meer gebruik van de specifieke expertise van onze ouders. We vragen hen mee te denken over bepaalde thema’s of aspecten.  Daarnaast zijn we altijd erg blij met ouders die zich als vrijwilliger, klassenouder of bij activiteiten willen inzetten.

 

In dit gedeelte van de website vindt u allerlei informatie voor ouders. U vindt ook meer informatie over de Wielewaal op onderwijsplatform Vensters PO. Heeft u vragen, mist u informatie, wilt u een gesprek? Laat het ons vooral weten.

 

Voor het gemak en de leesbaarheid gebruiken we op de website en bij Vensters PO het woord ‘ouder’ voor zowel ouder als verzorger.