Belangrijke documenten

Op onderwijsplatform scholen op de kaart vindt u meer informatie over onze school. In deze digitale schoolgids leest u meer over de school, ons onderwijs, de medewerkers en leerkrachten en over allerlei praktische zaken. Scholen op de kaart is bedoeld voor alle ouders en wordt elk jaar geactualiseerd.

 

Scholenopdekaart.nl geeft een goed beeld van de activiteiten, organisatie, doelen en resultaten van onze school. Voor nieuwe ouders is het een handig hulpmiddel om de juiste school te kiezen, zeker in combinatie met een bezoek aan onze informatieochtend.

 

Praktische zaken

Ook vindt u alle praktische schoolzaken, zoals de schooltijden, ouderbijdrage, naschoolse opvang, klachtenprocedure en mobieltjesbeleid. De jaarplanning van vakanties, studiedagen en algemene ouderavonden en actuele zaken als feesten, vieringen en schoolreisjes vindt u tijdig op de website van onze school.