Betrokkenheid van ouders

Voor 1e montessorischool de Wielewaal is de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs van groot belang. Samen met kinderen, leerkrachten, medewerkers én ouders zijn we de school. We houden elkaar op de hoogte, vertrouwen elkaar en kunnen op elkaar rekenen.
We hebben een actieve en betrokken oudercommissie en medezeggenschapsraad die helpen bij activiteiten en beslissingen. We zijn ook erg blij met de hulp, het meedenken en de betrokkenheid van de andere ouders. Zij zijn onmisbaar om leuke en nuttige activiteiten te bedenken, te organiseren, begeleiden en om kennis te delen. Zo zorgen we er samen ook voor dat school en thuis, opvoeding en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

 

Waar kunnen we uw hulp bij gebruiken?

Er zijn allerlei gerichte activiteiten waar we uw hulp graag bij verwelkomen. Denk aan:

  • hulp bij het lezen
  • van de schoolbibliotheek
  • bij een uitstapje
  • bij sportactiviteiten
  • bij het organiseren en begeleiden van feesten

Zo zijn er ook meer incidentele activiteiten waarbij uw hulp door ons en de kinderen zeer gewaardeerd wordt. Hiervoor doen we per mail een oproepje. Maar ook in algemene zin zijn we blij met uw betrokkenheid. We stellen het op prijs als u tijdens ouderavonden meedenkt en meepraat over belangrijke schoolonderwerpen en als u actief betrokken blijft bij de prestaties en het welzijn van uw kind. Ook is het prettig als u school en leerkracht op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Verder maken we graag gebruik van de specifieke expertise van ouders. Zij beschikken over veel kennis, vaardigheden en ervaring, die voor de kinderen en school zeer waardevol zijn. 

 

Wilt u ook af en toe meedoen en meedenken op school? Geef dat aan bij de leerkracht van uw kind. Heeft u andere ideeën of suggesties? Laat het vooral weten!