Visie en missie

De Wielewaal is een openbare montessorischool die goed onderwijs geeft aan de kinderen uit de directe omgeving van de school. We werken daarbij vanuit een heldere visie en missie. 
Op de 1e Montessorischool leren kinderen goed voor zichzelf, anderen en de omgeving te zorgen. Dat betekent, dan: 
  • neem je besluiten met je hart en hoofd die goed zijn voor jezelf, anderen en de omgeving;
  • ben je verantwoordelijk voor je gedrag en leren;
  • ben je aardig voor iedereen en draag je zorg voor elkaar;
  • kun je naar een ander luisteren en kun je hulp vragen en geven, want samen ben je sterker;
  • durf je iets nieuws te proberen, fouten te maken en opnieuw te beginnen.

We stimuleren de nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang en besteden veel tijd aan de sociale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één klas. Zo leren zij niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Van onze leerkrachten verwachten we onderwijskwaliteit en flexibiliteit. Ze kunnen omgaan met verschillen in talenten en leerstijlen en kunnen variëren en schakelen in hun doceerstijlen, afhankelijk van de behoefte van het kind.