Materialen en methoden

We werken met montessorimaterialen en besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden en aan algemene kennis van de wereld. Naast de montessorimaterialen werken we in de midden- en bovenbouw met diverse lesmethoden, bijvoorbeeld voor technisch en begrijpend lezen, spelling, realistisch rekenen en Engels.

 

Voor het aanbod van de zaak- en creatieve vakken maken we gebruik van het International Primary Curriculum =(IPC), een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.

Het IPC aanbod is onderbouwd door een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of naar mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. De didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren inclusief techniek is hierbij de insteek. 

 

Op de Wielewaal maken we volop gebruik van ict. In alle lokalen staan computers en in de midden- en bovenbouw kunnen leerlingen (samen)werken op chromebooks. Alle klassen hebben minstens één iPad en een digitaal schoolbord.

 

We werken met elkaar aan een veilige en stimulerende schoolomgeving met zorg, aandacht en grenzen. Daarin zien we ouders nadrukkelijk als partners. We betrekken ouders graag bij het onderwijs van hun kind. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en respect – het voorbeeld van hoe we graag zien dat de leerlingen met elkaar (leren) omgaan.