Materialen en methoden

We werken met montessorimaterialen en besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden en aan algemene kennis van de wereld. Naast de montessorimaterialen werken we in de midden- en bovenbouw met diverse lesmethoden, bijvoorbeeld voor technisch en begrijpend lezen, spelling, realistisch rekenen en Engels.

 

Op de Wielewaal maken we volop gebruik van ict. In alle lokalen staan computers en in de midden- en bovenbouw kunnen leerlingen (samen)werken op chromebooks. Alle klassen hebben minstens één iPad en een digitaal schoolbord.

 

We werken met elkaar aan een veilige en stimulerende schoolomgeving met zorg, aandacht en grenzen. Daarin zien we ouders nadrukkelijk als partners. We betrekken ouders graag bij het onderwijs van hun kind. Dat vraagt om wederzijds vertrouwen en respect – het voorbeeld van hoe we graag zien dat de leerlingen met elkaar (leren) omgaan.