Maria Montessori

Maria Montessori werd in 1870 in Italië geboren. Als eerste vrouw in Italië koos zij voor een technische studie. Daarna werd het geneeskunde. Zij liet zich inschrijven aan de medische faculteit van de Universiteit van Rome en studeerde in 1896 af als eerste vrouwelijke arts in Italië.

 

Van 1896-1898 werkte zij in ziekenhuizen en specialiseerde zich in de psychiatrie. Zij kwam daar in aanraking met geestelijk gehandicapte kinderen, raakte geïnteresseerd in hun problemen en ging naar Parijs, waar zij zich ging verdiepen in het werk van Franse geleerden: Itard en Sequin.

 

In 1898 werd Maria Montessori directrice van een instituut voor de opleiding van onderwijzers voor geestelijk gehandicapte kinderen. Twee jaar later werd zij lector aan de Koninklijke opleidingschool voor onderwijzeressen in Rome.

 

Van 1904-1916 vervulde ze de taak van hoogleraar in de antropologie. In 1907 kreeg zij de gelegenheid haar opvoedkundige denkbeelden in praktijk te brengen. De nog niet schoolgaande kinderen uit een gerenoveerde krottenwijk moest zij van de straat houden. Dit had grote successen. Daardoor ging zij deze methode proberen voor het onderwijs aan andere kinderen. Zo ontstonden de kinderhuizen Casa dei Bambini genaamd.

 

Zij vormden een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de onderwijsvernieuwingen door zelfwerkzaamheid. Een verslag van haar werkwijze verscheen in de vorm van het boek “De Montessorimethode”. De belangstelling voor haar werk bleef niet alleen beperkt tot Italië. Onderwijzers uit de meeste Europese landen en uit de V.S. kwamen zich ter plaatse op de hoogte stellen.

 

In 1916 vestigde zij zich in Barcelona. Hier kreeg zij de beschikking over een “laboratoriumschool”. Daar verbleef zij 20 jaar. Maria reisde veelvuldig door Europa, om haar ideeën te propageren, onderwijskrachten op te leiden en scholen te helpen stichten.

 

Door de burgeroorlog in 1936 werd Maria Montessori gedwongen naar Nederland te gaan. Laren werd haar woonplaats. Na een verblijf van enkele jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brits Indië keerde ze naar Europa terug en in 1950 kreeg zij een eredoctoraat aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.

 

Ze overleed op 6 mei 1952, een paar maanden voor haar 82ste verjaardag.

 

Voor meer informatie zie:

https://montessori.nl/veelgestelde-vragen/maria-montessori/