Onze school

De Wielewaal is een school voor de kinderen uit de directe omgeving. We hebben een prachtig, monumentaal schoolgebouw, met een ruim en veilig speelplein, midden in de woonwijk. 

Er zitten nu ruim 260 leerlingen op onze school in tien klassen: drie onderbouw (groep 1 en 2), drie middenbouw (groep 3, 4 en 5) en vier bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Ouders kiezen bewust voor onze school, ook vanwege het montessorionderwijs. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 

We werken met z’n 20-en op de wielewaal: leerkrachten, vakleerkrachten voor gym en beeldende vorming, twee onderwijsassistenten, een administratrice/conciërge, een ict-ondersteuner, twee intern begeleiders, een directeur en een ondersteuner voor de directie. Samen met 21 andere scholen is de Wielewaal onderdeel van het bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).

1e Montessorischool de Wielewaal is inderdaad een van de allereerste openbare montessorischolen voor basisonderwijs in Nederland. De keuze voor het montessorionderwijs ondersteunen we nog steeds van harte. Het motto ‘Help mij het zelf te doen’ is een belangrijke leidraad voor ons onderwijs, net als de andere uitgangspunten van het montessorionderwijs. De nadruk ligt op de natuurlijke zelfontplooiing en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van kinderen in hun eigen tempo. We zien ouders daarbij als onze partners in onderwijs. We hechten aan een prettige, open en wederkerige relatie met hen. 

 

Het beeldje op het plein

Het gedenkteken voor Maria Montessori, wat op het schoolplein te zien is, bestaat uit een granieten sokkel waarop een bronzen beeld van een kind is geplaatst. Het meisje kijkt naar de lucht en strekt haar armen uit om een vogel op te laten vliegen. U kunt meer informatie vinden op: 

https://amsterdam.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/563-gedenkteken-maria-montessori